Our Family History

 Poughkeepsie Rural Cemetery, Poughkeepsie, Dutchess County, New York, USA


OpenStreetMap

Latitude: 41.684771, Longitude: -73.93065